Spesifikasyonlar

Diğerleri

Tablo 1 Toprağa gömülü yapılar için önerilen boya sistemleri

Tablo 2 Yakıt depolama amaçlı yapılar için önerilen boya sistemleri

Tablo 3 İçme suyu depolama amaçlı yapılar için önerilen boya sistemleri